4. Tvorba novej záhrady

Realizácia novej časti záhrady s dokončením existujúcej časti záhrady pri rodinnom dome po prerábke a prístavbe novej časti domu.