Viacúčelová lopata
Cena 45 € / mh

Vŕtanie do 30cm
Cena 55€ / mh alebo 6€ / diera

Vŕtanie nad 40cm
Cena 70€ / mh alebo 9,7€ / diera

Zemný drážkovač do 50cm
Cena 2,1€ / bm

Zemný drážkovač nad 50cm (účinná hĺbka 90-100cm)
Cena 2,8€ / bm

Rotavátorovanie
Cena 2,3€ / ㎡

Stojné
Cena 28€ / hod.

Doprava
Cena 1,8€ / km

Minimálna účtovaná čiastka je 130€ bez DPH + doprava (1,8€ / km)