Viacúčelová lopata
Cena 35 € / mh

Vŕtanie do 30cm
Cena 45€ / mh alebo 4€ / diera

Vŕtanie nad 40cm
Cena 60€ / mh alebo 8€ / diera

Zemný drážkovač do 50cm
Cena 1,4€ / bm

Zemný drážkovač nad 50cm (účinná hĺbka 90-100cm)
Cena 1,9€ / bm

Rotavátorovanie
Cena 1,4€ / ㎡

Stojné
Cena 20€ / hod.

Doprava
Cena 1,2€ / km

Minimálna účtovaná čiastka je 90€ bez DPH + doprava (1,2€ / km)