Aké hnojivá máme používať?

Každý jeden pozemok aj trávnik si vyžaduje individuálny prístup, pri ktorom sa pomerne presne dá nastaviť dávka hnojiva pre daný povrch. Nesprávny výber hnojiva a jednostranné vyživovanie prináša v neskoršom období iba problémy v podobe chorôb, plesní a degradácie trávnika. Aj tu platí, že prevencia je jednoduchšia ako náprava škôd.

Kedy odporúčatekosiť?

Hovorí sa, zem za rosy sa dobre kosí… Ale treba si uvedomiť, že účelom kosenia v tomto prípade nie je získanie sena, ale kvalitnej a všestranne využiteľnej zelenej plochy. Odporúčame kosiť mierne presušený trávnik iba na polovicu žacej šírky kosačky, v smere otáčania sa noža. Výška kosenia by mala byť nastavená v závislosti od ročného obdobia. V skorom jarnom období a pred zazimovaním by kosenie malo byť vyššie. V lete by mal mať vlas 3-5cm.

Čo s burinami?

Použitie selektívnych herbicídnych prípravkov by malo byť vykonávané odborne podľa zloženia nežiaducich burín v trávniku alebo v poraste. Nesprávny výber postreku, jeho dávkovanie alebo načasovanie môže zapríčiniť prinajmenšom jeho neúčinnosť, v horšom prípade poškodenie samotného porastu.

Škodcovia a choroby na rastlinách?

Počas vegetácie spôsobuje značné problémy výskyt rôznych druhov chorôb a škodcov. Najlepšia ochrana spočíva v dôkladnej a pravidelnej starostlivosti. Treba však správne určiť druh a spôsob ich likvidácie. Pri niektorých druhoch škodcov stačí aj mechanické odstránenie. Ak pristúpime k postrekom je nevyhnutné, aby sa použila presná dávka. Nie je v našom záujme použiť zbytočne veľké množstvo chemikálii, ktorých rezíduá sa dostavajú aj do ľudských organizmov a zároveň potrebujeme, aby bol postrek dostatočne účinný. Dôležité je zachovávať bezpečnosť pri práci a manipulácii s chemickými prípravkami.

Cena?

Keďže každá záhrada predstavuje jedinečný projekt, cenovú ponuku zostavujeme každému klientovi na mieru podľa jeho osobných požiadaviek.

Dlžka realizácie?

Hoci sa vždy snažíme realizovať Vaše predstavy v čo najkratšom čase, doba od začiatku prác po ukončenie a odovzdanie projektu však podlieha rôznym vonkajším faktorom. Sú to predovšetkým poveternostné podmienky a tiež stav terénu, ktorý najmä pri novostavbách býva často zdrojom neočakávanáho zdržania.

Súčinnost klienta?

V snahe čo najlepšie plniť Vaše požiadavky, veľmi oceníme Vašu otvorenosť a konkrétnosť pri komunikácii, ústretovosť pri sprístupňovaní lokality, prip. inú spoluprácu v závislosti od charakteru prác.

Záruky?

Na závlahový systém poskytujeme záruku 24 mesiacov od prevzatia. Záruka sa vzťahuje na skryté závady výrobcu. Nevzťahuje sa na mechanické poškodenie jej súčastí, ako napr. telesa postrekovača pri prípadnej vertikutácii trávnika, alebo akýkoľvek neodborný, voľným okom viditeľný zásah do komponentov. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenia spôsobené nevhodným zazimovaním systému.

Pri čerpadlách zodpovedáme len za montáž, nie za ich technický stav pri dodaní, ani za technický stav studne, ktorý má priamy vplyv na funkčnosť čerpadla. Poruchy čerpadla sposobené tzv. zapieskovaním studne nespĺňajú podmienky záruky.

Záručné podmienky pre dodávané živá rastliny sú vzhľadom na ich charakter obmedzené. Záruka sa nevzťahuje na rastliny, ktoré boli vystavené teplotným alebo vlhkostným extrémom,  boli poškodené následkom nevhodnej manipulácie alebo starostlivosti, prip. škodcami. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok. Zodpovedáme za vady dodávaných rastlín v rozsahu záruky poskytnutej predajcom.