Závlaha

závlaha - Hortulana s.r.o.Naša spoločnosť pri realizácii závlahových systémov používa výhradne produkty spoločnosti Hunter.
Ich výhody spočívajú v rýchlej inštalácii, širokých možnostiach nastavení a inovatívnosti v oblasti závlah. Ovládacie jednotky sú jednoducho nastaviteľné so zrozumiteľnými panelovými ovládacími prvkami. Distribúcia vody cez postrekovače Hunter je rovnomerná a nedochádza k samovoľnému rozladeniu trysiek.
Závlahy sú vždy nastavené tak, aby sme čo najefektívnejšie dokázali zavlažiť celý povrch trávnika a výsadby, ale aby zároveň nedochádzalo k plytvaniu so závlahovou vodou. Pri nesprávnom nastavení dochádza k dvom javom:

 1. Vysúšanie zavlažovanej plochy – výsledkom je chradnutie a následný úhyn rastlín.
 2. Premáčanie zavlažovanej plochy – kedy dochádza k vyplavovaniu živín, zahnívaniu koreňovej sústavy, čo taktiež vedie k úhynu rastlín.

Presné a odborné nastavenie závlahového systému počas celého vegetačného obdobia podľa požiadaviek rastlín je preto kľúčom k prospievajúcej a reprezentatívnej záhrade.

Trávnik

Príprava pôdy pre trávniky – či už sa klient rozhodne pre siaty, alebo kobercový trávnik – je jeden z najdôležitejších faktorov pre rovnomerne a kvalitne uložený/vysiaty trávny koberec. Terén pozemku, ktorý je zvažovaný pre zatrávnenie, musí byť aspoň v jednom smere vyspádovaný od domu. Zhutnenie povrchu pôdy sa vykonáva nielen pred pokládkou trávneho koberca, ale aj počas celého vegetačného obdobia. Ako základné osivo či už pre hotové trávne koberce alebo pre výsev používame Barenburg sport. Táto zmes je špeciálne zostavená pre trávnaté plochy, ktoré sú intenzívne zaťažované. Podkladový materiál musí byť dostatočne pevný, ale aj priepustný a výživný, aby nadbytočná voda odtekala, ale aby zároveň nevyplavovala živiny z koreňovej zóny.

Oddelenie trávnikov a výsadby

Je veľké množstvo možností, ktoré sa môžu použiť pre oddelenie trávnikov. Naša spoločnosť používa a odporúča systém Ekobrim. Sú to plastové obrubníky, ktoré sa dobre tvarujú a nie sú rušivým prvkom medzi prechodom z trávnikov do záhonov. Nezanedbateľné je aj to, že pri kosení nepredstavujú pre kosačku bariéru.

Výsadba rastlín

rastliny - Hortulana s.r.o.Pri výbere rastlín do výsadieb sa snažíme v čo najväčšej miere prispôsobiť individuálnym požiadavkám a potrebám klientov, ale zároveň ich usmerniť tak, aby nedochádzalo ku kolíziám v potrebách jednotlivých rastlín. Nevhodná skladba rastlín, ktorá odráža neodborný prístup záhradníka, sa zásadne prejaví na kondícii a vzhľade záhrady a čoskoro začne spôsobovať ťažkosti pri jej údržbe. Odborné poradenstvo pri plánovaní výsadby preto považujeme za kľúčové v prístupe ku klientovi.

Je na rozhodnutí každého klienta, aký materiál by chcel použiť do svojej záhrady. My odporúčame prírodný materiál, ktorý okrem estetickej stránky má aj praktickú, keďže počas svojej životnosti zároveň uvoľňuje živiny. Tak kameňov, ako aj kôry je veľké množstvo v rôznej kvalite. Cena jednotlivých druhov mulčovacích materiálov je priamoúmerná ich životnosti.

Starostlivosť o trávny koberec

Samozrejmosťou by malo byť pravidelné, ideálne týždenné kosenie kvalitnou kosačkou s ostrou čepeľou, pri ktorom by sa mal meniť smer kosenia, aby nedochádzalo k jednostrannému rezu trávneho vlasu. Pre dosiahnutie hustého a zdravo zeleného trávneho porastu je nevyhnutné, aby mal v správnom čase dostatok vlahy, a aby mu bola táto vlaha dodaná správnym spôsobom. Rovnako ako nedostatok vody aj zbytočné prelievanie trávniku škodí, keďže podporuje vznik plesní.
Veľmi dôležité je aj hnojenie. Počas celého vegetačného obdobia by sa mal trávnik hnojiť tak, aby mal dostatočné množstvo aktuálne potrebných živín. Vďaka ním nadobúda trávnik svoju sviežu zelenú farbu, podporujú rozmnožovanie jeho koreňovej sústavy, a tak isto sú nevyhnutné pri jeho obnove na začiatku sezóny. Iné hnojivá sa používajú na jar, v lete a iné na jeseň.
Vertikutáciu odporúčame robiť tri krát za rok, aby došlo k odľahčeniu trávnika od odumretých častí, ktoré len zahnívajú v trávniku.

Zakladanie záhrad:

 • Návrh, vizualizácia a poradenstvo.
 • Zakladanie a udržiavanie automatických závlahových systémov, čistenie studní.
 • Výsadba rastlín.
 • Pokládka trávnatého koberca.

Ošetrovanie trávnatých plôch:

 • Prevzdušňovanie.
 • Prerezávanie.
 • Kosenie.
 • Hnojenie.
 • Odstraňovanie nežiadúcich bylinných prímesí.

Ošetrovanie záhonov a živých plotov:

 • Odstraňovanie burín.
 • Dopĺňanie mulčovacej kôry.
 • Strihanie okrasných krov a živých plotov.
 • Výsadba a dopĺňanie chýbajúcich rastlín.
 • Hnojenie podľa potrieb a podľa druhového zloženia výsadby.

Jazierka:

 • Úprava a čistenie jazierok.
 • Ošetrovanie rastlinstva a rýb.

Starostlivosť o vzrastlé dreviny:

 • Orez stromov.
 • Výrub stromov.
 • Odstraňovanie náletov.

Úprava spevnených plôch:

 • Ručné zametanie.
 • Strojové zametanie.
 • Kropenie pevných plôch.
 • Odvoz materiálu po čistení.

Zimná údržba komunikácii a areálov:

 • Ručné odpratávanie snehu a ľadu.
 • Chemické odstraňovanie snehu a ľadu.