5. Tvorba novej záhrady

Tvorba novej záhrady od základov: závlaha, výsadby, trávnik.