2. Úprava záhrady

Úprava okolia rodinného domu bez výsadieb.